با گسترش روز افزون و سریع جامعه انسانی و ورود زنان به همه ارکان فعالیت های اجتماعی و به تبع آن نیاز به تولید و عرضه انواع البسه مورد نیاز ایشان ، متاسفانه با رویکرد تقلید از مظاهر پر زرق و برق و فریبنده و اغلب نامناسب جهت خانواده ها ، مواجه هستیم .
لذا با شناخت انتظارات ، توقعات و سلائق مختلف مشتریان برآن شدیم با تولید پوشاک و مانتو با طراحی ، کیفیت و قیمت مناسب
و با رعایت ضوابط کارگروه مد و لباس جهت پوشش دختران و بانوان محترم ، شیک پوش و با وقار کشور مطابق با سلایق
مختلف آن ها اقدام نماییم .
امید است با همکاری و همفکری همکاران در بخش توزیع و فروش البسه بانوان موفق به این کار شویم .